Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

Het Ouijabord


Het Ouijabord - De geschiedenis van het Ouijabord
Wat is een Ouijabord? Het Ouijabord ontstond als een huiskamerspel in het midden van de 19e eeuw, toen het modeverschijnsel van het spiritisme en "channeling" een hoogtepunt had bereikt. Het woord "Ouija" is een mengsel van de Franse en Duitse woorden voor "ja". Adolphus Theodore Wagner was op 23 januari 1854 in Londen de eerste die patent aanvroeg op Ouijaborden, die soms ook "pratende borden" worden genoemd. In zijn aanvraag noemde Wagner zijn uitvinding een "psychograaf". Het doel van het bord was om het verstand van mensen met een "nerveuze energie" te lezen. In 1861 werd het Ouijabord door Allan Kardac, een Fransman, beschreven als "een instrument waarmee communicaties met de geestenwereld kunnen worden geopend". In slechts zeven jaar tijd had het Ouijabord zich dus al geëvolueerd van een gedachtenlezer tot een toegangsportaal om met de doden te kunnen communiceren.

De moderne Ouijaborden werden door uitvinder William Huld ontwikkeld. Huld verkocht zijn patent in 1966 aan Parker Brothers. De tegenwoordige Ouijaborden lijken totaal niet op de originele prototypes. De 20 tot 25 miljoen Ouijaborden die door Parker Brothers zijn verkocht bestaan uit een rechthoekig bord dat bedekt is met een houten alfabet, de woorden "ja", "nee" en "tot ziens" en de nummers 0-9. Het "spel" bevat ook een hartvormige plastic "planchette". De "planchette" is de "aanwijzer"' die, zogenaamd gestuurd door bovennatuurlijke krachten, over het bord glijdt en opmerkingen en vragen vormt door ze aan te wijzen. Parker Brothers brengt de Ouijaborden met de volgende slagzin aan de man: "Het is maar een spel... of niet?"


Het Ouijabord - Het bedrog
Satan en zijn demonen kunnen het Ouijabord gebruiken om advies te geven of zelfs om iemand een bepaalde richting op te sturen. Dit advies zal zelfs waar, goed, en nuttig lijken. Satan en zijn demonen doen alsof ze werkelijk om je geven. Vervolgens proberen ze over te komen als onschuldige zaken. De Bijbel zegt: "Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen." (2 Korintiërs 11:14-15)

Satan en zijn demonen willen mensen hiermee nog dieper betrekken bij spiritistische praktijken. Zaken zoals het Ouijabord lijken aanvankelijk nogal onschuldig, maar iemand kan al snel tot de ontdekking komen dat hij verslaafd is aan het advies van de geestenwereld. Hiermee geeft hij Satan de kans om zijn leven te beheersen en te verwoesten. 1 Petrus 5:8 waarschuwt ons: "Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi." Het Ouijabord mag dan wel als gewoon een spel worden geadverteerd, maar dat is precies wat Satan ons wil doen geloven.


Het Ouijabord - De waarheid: is het kwaadaardig?
Het is triest dat veel mensen bedrogen worden en geloven dat Ouijaborden werkelijk slechts een spel zijn. De kern van de zaak is dat God het raadplegen van geesten of dode mensen, of "channeling", als een ernstige zonde beschouwt. Deuteronomium 18:11-12 zegt dat ieder die zich met deze praktijken inlaat in Gods ogen "verfoeilijk" is. Volgens de Wet van het Oude Testament moesten de Israëlieten ieder die "geesten of schimmen van doden" aanriep stenigen (executeren), zie Leviticus 20:27.

Waarom neemt God zo'n keihard standpunt in over zaken als een Ouijabord, als veel mensen dat slechts als een spelletje zien? In Jesaja 8:19-20 zegt God het volgende: "Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren - elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? -, ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is." God wijst erop dat wij Hem moeten benaderen als we op zoek zijn naar antwoorden. Omdat God alwetend en alomtegenwoordig is, weet Hij alles en heeft Hij volledige controle over alle dingen. Advies inwinnen van charlatans en onbekende entiteiten kan erger dan vruchteloos zijn. Het kan gevaarlijk zijn. God wil dat wij op Hem vertrouwen!


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden