Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

Satanisme


Satanisme – Wat is dit werkelijk?
Het Satanisme vereert Satan en kent geestelijk gezag aan hem toe. Satanisten bidden soms tot hem, vragen dingen van hem of voeren ceremonies uit die zich op hem concentreren. Er bestaan twee hoofdstromingen binnen het Satanisme: het "Traditionele Satanisme" (eerste eeuw tot het heden) en het "Moderne Satanisme" (sinds de 19e eeuw). In het Traditionele Satanisme beschouwt men Satan als een persoonlijk geestelijk wezen. Daarom nemen de volgelingen deel aan verering, gebeden of rituelen die Satans geestelijke gezag erkennen. Moderne Satanisten geloven dat Satan een onpersoonlijke entiteit is. Hedonisme (het streven naar genot) is de kern van deze stroming van het Satanisme.

Op 30 april 1966 introduceerde Anton S. LaVey het Satanisme in de Amerikaanse cultuur. Hij begon eerst met een groep in San Fransisco, Californië, "Magic Circle" genaamd. Dit was het begin van de "Satanic Church" (volledig: "Satanic Church of America"). Tegenwoordig heeft deze "Satanskerk" verscheidene niveaus wat betreft lidmaatschap en leiderschap.

Het is essentieel om op te merken dat het Satanisme niet gemakkelijk samengevat kan worden. Een groot aantal Satanisten is het onderling oneens over hun fundamentele principes. Sommige Satanisten scheppen zelfs hun eigen varianten op de Satanverering.


Satanisme – De Satansbijbel
Het Satanisme wordt beschreven in een boek met de titel "De Satansbijbel", dat in 1966 door LaVey werd geschreven. Er zijn miljoenen exemplaren van verkocht. Hier volgen de fundamentele punten van dit boek:1

  • Satan vertegenwoordigt een overgave aan genot in plaats van onthouding.
  • Satan vertegenwoordigt een vitaal bestaan in plaats van geestelijke wensdromen.
  • Satan vertegenwoordigt een smetteloze wijsheid in plaats van hypocriet zelfbedrog.
  • Satan vertegenwoordigt vriendelijkheid voor mensen die het verdienen in plaats van liefde die verspild wordt aan ondankbare mensen.
  • Satan vertegenwoordigt wraak in plaats van "de andere wang toekeren".
  • Satan vertegenwoordigt verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijken in plaats van aandacht voor psychische vampieren.
  • Satan vertegenwoordigt de mens als een van de dieren, soms beter en soms slechter dan de andere dieren, die door zijn "intellectuele ontwikkeling" de meest barbaarse van alle dieren is geworden.
  • Satan vertegenwoordigt alle zogenaamde zonden, want zij leiden tot lichamelijke, mentale of emotionele bevrediging.
  • Satan is de beste vriend die de kerk ooit heeft gehad, want dankzij deze naam is de kerk jarenlang draaiende gehouden.
In zijn boek "Kingdom of the Occult" schrijft Walter Martin: "Zelfs de positieve aspecten van het Satanisme gaan gehuld in negativiteit. LaVey schreef: 'Satan vertegenwoordigt vriendelijkheid voor mensen die het verdienen in plaats van liefde die verspild wordt aan ondankbare mensen.' Je moet dus alleen van anderen houden als zij het verdienen. Maar wie zijn dan eigenlijk die mensen die liefde verdienen? Het antwoord kan alleen maar narcistisch zijn, omdat alleen de Satanist bepaalt wie die liefde waardig is." Martin wijst erop dat dit precies tegengesteld is aan de leer van Jezus: heb anderen, zelfs je vijanden, lief zonder liefde van anderen te verwachten. Deze gedachte wordt door Satanisten verafschuwd.2

In het Satanisme bestaan diverse rituele praktijken die een onderdeel vormen van hun ceremoniële regels. De ideologie van Satanisten is dat zij alles willen doen wat tegengesteld is aan de Christelijke God. God is puur in waarheid, terwijl de doelen van de Satanisten draaien om alles wat slecht en verdorven is. Een overgave aan dingen die hen genot schenken is een "must", ongeacht de gevolgen voor anderen. Als de samenleving iets als goed beschouwt, dan is het voor hen slecht. Het is beter om andere mensen kwaad te berokkenen.

Johannes 8:44 is wellicht een goede samenvatting van het Satanisme: "Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen."


Satanisme – Een uitweg
Er is hoop en genezing te vinden voor mensen die verstrikt zijn geraakt in het Satanisme. Raak niet ontmoedigd wanneer mensen jou niet geloven of er te luchtig over spreken. Ga op zoek naar een Christelijke psycholoog zodat je geholpen kunt worden. Vraag God om iemand te sturen die jou liefdevol uit deze duisternis zal leiden. De strijd die jij voert is een geestelijke strijd en Jezus is machtig. Roep Jezus gewoon aan.

De Bijbel zegt: “Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden." (Efeziërs 6:13-17)


Leer meer!

Voetnoten:
[1] Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible zoals geciteerd in The Kingdom of the Occult.
[2] Walter Martin, The Kingdom of the Occult (Nashville: Thomas Nelson, 2008), 415.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden