Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

Tarotkaarten


Tarotkaarten - Wat zijn dat?
Tarotkaarten, die soms ook wel "het boek van de voorspellingen van de zigeuners" worden genoemd, staan in de traditionele zin bekend als een spel van 78 kaarten die voorzien zijn van diverse afbeeldingen. Zij worden al honderden jaren lang gebruikt om verborgen waarheden over de toekomst te openbaren en om de toekomst te voorspellen van degene voor wie de kaartlezing wordt uitgevoerd. Tarotkaarten bestaan in een grote verscheidenheid; een online tarotkaarten-encyclopedie noemt 70 hoofdgroepen van tarotkaarten, van de "Tarot van de kattenmensen" tot "Halloweentarot" en de "Universele Dali Tarot", ontworpen door de beroemde kunstenaar Salvador Dali. Er wordt veel gespeculeerd over de oorsprong van de tarotkaarten. Waren zij oorspronkelijk afkomstig van de zigeuners of vonden zij hun oorsprong in de Middeleeuwen? Anderen stellen dat tarotkaarten uit China of het oude Egypte afkomstig waren. Enkele decennia geleden werden tarotkaarten altijd meteen met zigeuners geassocieerd, maar tegenwoordig zijn de kaarten net zo populair onder occultisten en aanhangers van de "New Age" beweging. Waar ze ook vandaan komen, het kan niet bestreden worden dat het gebruik van de tarotkaarten, na hun introductie in West-Europa in de 14e of 15e eeuw, zich heeft verspreid en tegenwoordig over de hele wereld kan worden aangetroffen.


Tarotkaarten - Wat zeggen de kaarten?
Een spel tarotkaarten bestaat in wezen uit twee delen: 56 kaarten met afbeeldingen die verrassend veel lijken op een gewone speelkaarten en 22 extra kaarten die de "Grote Arcana" worden genoemd. Deze troefkaarten bevatten afbeeldingen met namen zoals de Dwaas, de Duivel, Gematigdheid, de Kluizenaar, de Zon, de Geliefden, de Magiër, de Gehangene en de Dood. Mensen die in tarot geloven en regelmatig hun kaarten laten lezen, zeggen dat deze lezingen hen helpen om zich op de toekomst voor te bereiden, niet alleen omdat ze waarheden over hun eigen levens openbaren, maar ook geheimen aan het licht brengen van de mensen in hun omgeving. Ervaren tarotwaarzeggers beweren dat zij de enigen zijn die een lezing correct kunnen uitvoeren en waarschuwen juist tegen interpretaties in het boek dat met de kaarten werd gekocht. Om de beste lezing uit de kaarten te kunnen verkrijgen, moet de klant zich samen met de waarzegger op de kaarten concentreren. De waarzegger helpt hem (of haar) vervolgens om een verbinding met de kaarten tot stand te brengen en om zijn of haar eigen "speciale vibratie" aan de kaarten over te dragen, zodat de kaarten al hun mysteries zullen prijsgeven. De lezer van de tarotkaarten spreidt de kaarten uit in speciale combinaties die "leggingen" worden genoemd. In deze leggingen wordt het voor de kaartlezer mogelijk om een gedetailleerde, in afbeeldingen uitgedrukte weergave te ontwaren van de op dat moment relevante toestand van hun klant. In een traditionele legging van 10 kaarten die het Keltische Kruis wordt genoemd, kan een lezer naar de plaatsing van de kaarten kijken en bepalen welke daden in het verleden tot de huidige situatie hebben bijgedragen of deze hebben veroorzaakt, en gebaseerd op huidige daden in het leven van de klant, en de "energie" van de kaarten, wat zeer waarschijnlijk in de toekomst zal plaatsvinden.


Tarotkaarten - Wat is het gevaar?
Het gebruik van tarotkaarten lijkt geen religie in de zin dat er geen verering of godheden bij betrokken zijn. Maar het is ongetwijfeld een religie (of zoals sommigen het zouden noemen: een obsessie) wanneer het een activiteit of praktijk wordt waarop iemand zich volledig toelegt. Op een bepaald moment kan dit gedrag sektarische of occulte vormen aannemen. Er zijn feitelijk veel mensen die tarotkaarten in dezelfde categorie plaatsen als voorspellende technieken zoals het Ouijabord, astrologie, kristallen bollen, handlezen en het lezen van theebladeren. Natuurlijk houden anderen vol dat de tarot slechts een leuk tijdverdrijf is. Tarotkaarten passen goed in de New Age beweging die tegenwoordig zo nadrukkelijk aanwezig is. New Agers gebruiken bepaalde praktijken of methoden om "met hun innerlijke geesten in aanraking te komen" en tarotkaarten kunnen een perfecte manier voor hen zijn om hun gedachten te kanaliseren en zich te verbinden met de "eenheid van het universum".

Nou, wat is dan het gevaar van de tarotkaarten? Als de mensen die tarotkaarten gebruiken geen duivelsverering uitvoeren en geen kwade geesten aanroepen of maagden opofferen, hoe kunnen tarotkaarten dan ooit een gevaar vormen? Vreemd genoeg wordt het gevaar van de tarotkaarten toegegeven door figuren binnen de kring van kaartlezers zelf. Deze lezers kunnen niet uitleggen hoe de kaartlezingen werken en de keuze van het systeem voor de kaartlezing wordt volledig bepaald door de persoonlijke voorkeur van de lezer. Met andere woorden, twee lezers kunnen precies dezelfde kaartlegging lezen en met compleet verschillende interpretaties van deze kaarten op de proppen komen. Lezers van tarotkaarten beweren verder dat de tarot slechts een statische "foto" van een situatie kan geven en dat onze toekomst uiteindelijk niet bepaald wordt door de kaarten, maar door onze eigen keuzes en handelingen. Als dat zo is, waarom zouden we de tarotkaarten dan überhaupt gebruiken?


Tarotkaarten - Geen hoop voor de toekomst
Tarotkaarten zijn een voorstelling van het feit dat wij allemaal graag willen weten wat de toekomst ons zal brengen. Je zou kunnen beargumenteren dat het feitelijk prijzenswaardig is dat iemand goede beslissingen in het heden wil maken die gebaseerd zijn op onze kennis over de toekomst. Maar omdat de toekomst nog niet heeft plaatsgevonden bestaat er hier op aarde geen enkele macht die ons kan vertellen wat er nog gaat komen. Om hoop te hebben voor de toekomst en wijsheid te verkrijgen waarmee wij nu goede beslissingen kunnen nemen, moeten we de macht van de Schepper van het universum aanboren. Hij is de Enige die onze toekomst kent: God. Jouw toekomst staat beschreven in de bladzijdes van Gods Woord, de Bijbel. God verandert nooit en Zijn Woord laat geen ruimte voor meerdere interpretaties. Dus in plaats van jouw handelingen te baseren op een stel kaarten en jouw toekomst te vergokken op basis van de kuren van waarzeggers die toegeven dat niets onveranderlijk is, waarom zou je niet vertrouwen op de onveranderlijke God die persoonlijk bij jouw toekomst betrokken wil zijn?


Zoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden