Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

Geestgidsen

QUESTION: Wie of wat zijn de geestgidsen?

ANSWER: Geestgidsen zijn de wezens en de lichaamsloze geesten die via een medium of Geestgidsen zijn de wezens en de lichaamsloze geesten die via een medium of een "channeler" spreken. De occulte volksoverlevering zegt dat elk mens verbonden is met een geestgids. Een andere term die vaak wordt gebruikt, vooral in de Oosterse tradities, is "verheven meesters". Het occultisme definieert het begrip "verheven meester" als een wezen dat volledig ontwikkeld is om de mensheid te dienen; een wezen dat zijn vermogens tot een zodanige hoogte heeft verheven dat deze een constant lichtniveau behouden. Een verheven meester, of lichtmeester, kan gaan en staan waar hij wil en zich vrijelijk bewegen tussen het aardse domein en de geestenwereld.

Geestgidsen zijn geen gereïncarneerde wezens. Reïncarnatie wordt niet door de Bijbel ondersteund. God spreekt niet tot Zijn kinderen via geesten die door een medium worden gekanaliseerd, maar via Zijn Woord en Zijn Heilige Geest. De Heilige Geest huist in mensen die hun geloof in de Heer Jezus Christus hebben gesteld. “Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar luisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden?” (Jesaja 8:19).

Wat zijn deze zogenaamde geestgidsen dan, als zij niet van God afkomstig zijn? Zij zijn demonen; gevallen engelen van de duivel die op de aarde ronddolen. Zij willen de mensheid niet dienen, maar vernietigen. “Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.” (Openbaring 12:7-9)

een "channeler" spreken. De occulte volksoverlevering zegt dat elk mens verbonden is met een geestgids. Een andere term die vaak wordt gebruikt, vooral in de Oosterse tradities, is "verheven meesters". Het occultisme definieert het begrip "verheven meester" als een wezen dat volledig ontwikkeld is om de mensheid te dienen; een wezen dat zijn vermogens tot een zodanige hoogte heeft verheven dat deze een constant lichtniveau behouden. Een verheven meester, of lichtmeester, kan gaan en staan waar hij wil en zich vrijelijk bewegen tussen het aardse domein en de geestenwereld.

Geestgidsen zijn geen gereïncarneerde wezens. Reïncarnatie wordt niet door de Bijbel ondersteund. God spreekt niet tot Zijn kinderen via geesten die door een medium worden gekanaliseerd, maar via Zijn Woord en Zijn Heilige Geest. De Heilige Geest huist in mensen die hun geloof in de Heer Jezus Christus hebben gesteld. “Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar luisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden?” (Jesaja 8:19).

Wat zijn deze zogenaamde geestgidsen dan, als zij niet van God afkomstig zijn? Zij zijn demonen; gevallen engelen van de duivel die op de aarde ronddolen. Zij willen de mensheid niet dienen, maar vernietigen. “Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.” (Openbaring 12:7-9)

Channeling - Leer Meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden