Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

Channeling


Channeling – De historische oorsprong
Volgens mensen die zelf aan "channeling" doen, is het slechts een moderne benaming voor "spiritisme". Channeling bestaat al sinds de oudheid, toen mensen op zoek gingen naar advies van de geestenwereld. Zo waren er bijvoorbeeld de orakels in Romeinse en Griekse tijden, waarmee de mensen hun noodlot probeerden te bepalen. Er bestaan ook in de Bijbel verslagen over mensen in de oudheid die mediums en waarzeggers opzochten die konden "fluisteren en mompelen" (Jesaja 8:19). Sommige mensen stellen dat de moderne opleving van het spiritisme kan worden toegeschreven aan Emmanuel Swedenborg, die van 1688-1722 leefde en een groot aantal volgelingen had. Kate en Margaret Fox begonnen in 1848 een grote Amerikaanse spiritualistische beweging. Deze zussen ontvingen boodschappen van mensen die recentelijk waren overleden. Deze boodschappen werden overgedragen via geesten die op hun tafel klopten en boodschappen schreven met behulp van de letters van het alfabet. Channeling is in onze tegenwoordige tijd een populaire activiteit geworden. De Hollywood-cultuur heeft bijgedragen aan deze toegenomen populariteit. Veel godsdienstige sekten maken gebruik van channeling, zoals het sjamanisme, voodoo en andere New Age groeperingen.


Channeling – Gebruiken en geloof
De gebruiken en de dingen die over channeling geloofd worden variëren sterk. Hulpmiddelen die bij channeling gebruikt worden zijn tarot kaarten, Ouijaborden en trance media. Het medium leest tarot kaarten en blijft bij bewustzijn, terwijl hij (of zij) een geest opzoekt die via de kaarten informatie kan "channelen" (kanaliseren). Wanneer het medium een trance media gebruikt, dan is het medium zich niet bewust van zijn omgeving en moet hem later verteld worden wat de geest via hem heeft gezegd.

De basis voor de gebruiken en gewoonten van channeling en de boodschappen die door geesten via dergelijke kanalen worden overgebracht, is het idee dat de almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, niet bestaat. Mensen die in channeling geloven beweren dat er verschillende bewustzijnslagen bestaan en dat veel geestelijke wezens zich in verscheidene evolutie- of ontwikkelingsfasen bevinden.


Channeling – Het Christelijke antwoord
Wat heeft God te zeggen over de praktijken van channeling? De Bijbel zegt dat God in het begin de hemel en de aarde heeft geschapen (Genesis 1:1). Dit betekent dat God zich buiten onze tijd en ruimte bevindt, omdat Hij in staat was om tijd, ruimte en alles wat zich in het universum bevindt - zichtbaar en onzichtbaar - te scheppen. Hij is geen onderdeel van Zijn schepping. Het is waar dat God alomtegenwoordig is, maar dat wil niet zeggen dat alles God is.

In de Tien Geboden zegt God: “U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij” (Exodus 20:3). Deze uitspraak impliceert dat er andere geesten zijn die zich als goden voordoen. Dit zijn geesten die door God zelf werden geschapen, maar die later zondigden en zich tegen Hem keerden. Mensen die mediums opzoeken om deze geesten te horen spreken en channelers die deze geesten via zichzelf laten spreken, verheerlijken deze geesten feitelijk alsof zij God zouden zijn. Daarmee overtreden zij het eerste gebod.

Omdat de toekomst nog niet heeft plaatsgevonden, bestaat er geen enkele macht hier op aarde die ons kan vertellen wat ons nog te wachten staat. Om hoop voor de toekomst te hebben en wijsheid te verkrijgen voor verstandige beslissingen in het heden, moeten we de kracht van de Schepper van het universum aanboren. Hij is de enige die onze toekomst kent. Hij is God.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden