Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

Handlezen


Handlezen – Wat is dat?
Handlezen (handlijnkunde) staat ook bekend onder de Griekse naam "chiromantie": het voorspellen van de toekomst door middel van een bestudering van de handpalm. De praktijk van het handlezen werd 5000 jaar geleden al toegepast en heeft een Indische of Hindoeïstische oorsprong. Van daaruit verspreidde de praktijk zich naar China, Egypte, Perzië, Tibet en Griekenland, en vervolgens ook naar andere delen van Europa.

Handlijnkunde begon oorspronkelijk als een manier om goede raad te geven. Men probeerde inzicht te verkrijgen in iemands persoonlijkheid door zijn of haar handpalm te lezen. Hiermee werd informatie verkregen over bijvoorbeeld emotionele neigingen, angsten, blokkades en krachtpunten. Handlezen wordt gebruikt om een verbinding te leggen tussen geest en lichaam en om de patronen te ontdekken die voor negatief en positief denken zijn opgezet. Men denkt te kunnen ontdekken welke negatieve patronen er binnen in een mens zijn opgezet, zodat deze vervangen kunnen worden door een positievere denkwijze.

De praktijk wordt al lang gezien als een pseudowetenschap. Dit betekent volgens het woordenboek een "systeem van theorieën, aannames en methoden die abusievelijk als wetenschappelijk worden beschouwd". Ooit werd de praktijk in scholen voor hoger onderwijs onderwezen, omdat men deze als een wetenschap beschouwde.


Handlezen – Hoe wordt dit gebruikt?
De handlijnkunde stelt dat de handen een wegenkaart zijn voor onze levens. Elk deel van de hand bevat markeringen voor punten op de kaart die door het zenuwstelsel zijn geschapen. Aan elk van onze vingers is een astrologische lezing verbonden. Door middel van lezingen kan de handlezer ons zelfs, aan de hand van de afmeting van onze "Saturnusvinger", vertellen hoe verantwoordelijk wij zijn. Wanneer deze astrologische tekens worden gevonden, is het mogelijk om jezelf en anderen te begrijpen door middel van eenvoudige waarnemingen van je duimgrootte, lengte, lijnen en huidskleur.


Handlezen – Wat zijn de mogelijke geestelijke gevaren?
Handlezen is een vorm van waarzeggerij, een onderdeel van het occultisme, en wordt rechtstreeks geassocieerd met astrologie - niet met wetenschap. Deuteronomium 18:10-12 zegt: "Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u."

Als deze praktijk wordt gebezigd, dan schuilen hierin gevaren; lichamelijke, psychologische en geestelijke schade.

Daarnaast kunnen er foutieve medische diagnoses worden gesteld en verkeerde voorspellingen worden gedaan over rampen of sterfgevallen, gebaseerd op wat de handlezer zogenaamd in de handen heeft gelezen. Het moet opgemerkt worden dat het niet als een goede zaak wordt beschouwd wanneer een handlezer de dood of een serieuze ziekte uit de handlezing voorspelt, maar toch gebeurt dit regelmatig. Veel ongerechtvaardigde angsten worden door dergelijke valse voorspellingen veroorzaakt.

Heb jij moeite met een grote beslissing in je leven of vraag jij je of hoe jouw toekomst eruit zal zien? Waarom praat je dan niet eens met de God van het universum? Vraag God om jouw te tonen wat je moet doen. Hij zegt: "Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog." (Psalm 32:8)


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden