Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

De Celestijnse belofte


De Celestijnse belofte - Het New Age handboek
"De Celestijnse belofte" is een spirituele term in de popcultuur die is afgeleid van het gelijknamige boek. Deze roman, geschreven door James Redfield, is een soort "spiritueel handboek" geworden voor de New Age beweging. De belangrijkste stelling: de wereld evolueert naar een nieuw en fundamenteel vlak van spiritueel bewustzijn. "Al een halve eeuw lang wordt de menselijke wereld doordrongen van een nieuw bewustzijn, een nieuw besef dat alleen maar transcendent, spiritueel genoemd kan worden. Wanneer je dit boek leest, dan voel je misschien al enigszins aan wat er aan de hand is, voel je het misschien al in je innerlijk."


De Celestijnse belofte - Energie en aura's
De fictieve basis voor "De Celestijnse belofte" kan in een oud Aramees manuscript worden gevonden dat in Latijns-Amerika werd ontdekt. De tekst bevat een profetie over een wijdverspreide spirituele opleving aan het eind van de 20e eeuw. Bepaalde mensen zullen zekere vibraties en energie ontdekken en deze aanwenden. Ze zullen hun diepe inzichten en intuïties volgen, betekenis vinden in toevallige omstandigheden, en een waar gevoel en bewustzijn ontdekken. Dit zal uiteindelijk leiden tot een spirituele evolutie en transformatie, die het voor sommigen mogelijk zal maken om de mysteries van het universum en het menselijke bestaan te doorgronden. Redfields "profetie" zegt dat "het aantal mensen dat zich bewust is van dergelijke toevallen in het zesde decennium van de twintigste eeuw drastisch zal groeien." "Deze groei zal voortduren tot ergens in het begin van de daaropvolgende eeuw, wanneer we een specifiek aantal van dergelijke individuen zullen bereiken; een niveau dat ik zie als een kritische massa".

Deze mensen zullen de zin van hun eigen leven zelf vanuit hun diepste innerlijk ontwikkelen. Zij zullen ontdekken dat de werkelijke zin van het leven niet in godsdienst, filosofie of materialisme kan worden gevonden. Werkelijke zin, betekenis en doelen komen in plaats daarvan voort uit energie, vibraties en aura's. Dit is de verborgen sleutel tot een nieuw transformerend niveau van spiritualiteit. Als jij je op de een of andere manier kan vereenzelvigen met deze ideeën, dan ben je klaar voor de New Age (het "nieuwe tijdperk").


De Celestijnse belofte - Is spiritualiteit werkelijk relatief?
Boeken als "De Celestijnse belofte" vormen de kern van de New Age spiritualiteit en het relativisme. Zij moedigen ons aan om zin en betekenis in onze levens te vinden door middel van persoonlijke ervaringen en een subjectieve realiteit. De waarheid is wat wij beweren dat zij is. Maar is dat werkelijk zo? Met de leer van de New Age spiritualiteit en het morele relativisme hebben wij God verwijderd uit de mogelijke antwoorden op de belangrijkste vragen over het leven. Zonder God verliezen we elk transcendent doel voor het universum waarin wij leven. Zonder God verliezen we ook elke kans op een leven na de dood. Als je de hoop op de hemel wegneemt, verwijder je de uiteindelijke waarde en de zin van het leven. Zou het dan werkelijk wat uitmaken of we als filantroop of als terrorist door het leven zouden gaan? Werkelijke spiritualiteit moet op een soort waarheid zijn gebaseerd.


Zoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden