Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

Kristalgenezing


Kristalgenezing - Wat is dat?
Kristalgenezing is een geneeswijze die gebruik maakt van kristallen of edelstenen. De kristallen worden voornamelijk op specifieke delen van het lichaam geplaatst die "chakra's" worden genoemd. Chakra is een Hindoeïstische term die "spirituele energie" betekent. Volgens deze leer bestaan er zeven belangrijke energiecentra in het lichaam, waarvan elke geassocieerd wordt met een bepaalde kleur. Sommige kristalgenezers plaatsen kristallen met dezelfde kleur als de chakra's op de patiënt om de energiestroom te bevorderen. Er wordt beweerd dat de kristallen de energie die naar een mens stroomt in een bepaald lichaamsdeel kunnen sturen en de energie van die mens in balans kunnen brengen. Uiteindelijk worden de kristallen gebruikt om de mens te zuiveren van de slechte of negatieve energie die een bepaalde ziekte zou hebben veroorzaakt. De verwijdering van de negatieve spirituele energie zal de lichamelijke aandoening verlichten. Kristallen worden gebruikt voor lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele genezingen. Niet alleen "kristalgenezers" door mensen bezocht, op sommige plaatsen worden ook professionele verplegers opgeleid om kristallen voor hun patiënten te gebruiken. Daarnaast kunnen kristallen gedragen worden, 's nachts naast het bed worden geplaatst en in sommige gevallen ook rond het bad worden geplaatst.


Kristalgenezing - Wie houdt zich daarmee bezig en hoe werkt het?
Het is niet bekend wie de kristalgenezing heeft uitgevonden, maar deze praktijk wordt al eeuwenlang beoefend. Mensen hebben door de hele geschiedenis heen al amuletten, magische stenen en edelstenen gebruikt (hoewel dit in het verleden vooral in oosterse culturen plaatsvond). Maar nu heeft deze praktijk zijn weg naar de Westerse cultuur gevonden, vooral in de New Age en de occulte bewegingen.

Kristalgenezers beweren dat de methode daadwerkelijk mensen geneest, maar er is geen concreet wetenschappelijk bewijs voor te vinden. Er zijn mensen die beweren dat zij genezen zijn en zich nu veel beter voelen, maar deze gevallen zijn in het algemeen beperkt tot persoonlijke getuigenissen. De wetenschappelijke wereld heeft deze getuigenissen grotendeels afgedaan als een placebo-effect, selectief denken, "de wens is de vader van de gedachte" of als een gevolg van steun uit de gemeenschap.

Kristalgenezers geven gewoonlijk de voorkeur aan helder kwarts, vanwege de vorm en kleur. Maar omdat chakra's kleuren hebben die met elk gebied van het lichaam worden geassocieerd, kunnen ze de kristallen op de chakra's met de overeenkomende kleur plaatsen. Men zegt dat de kristallen trillingsfrequenties hebben die afhankelijk zijn van de vorm en dat zij de energievelden van de aarde met het individu verbinden. Het kristal wordt gebruikt om de menselijke "psychische" of kosmische energie te versterken of uit te lijnen door trillingsenergie te sturen. Om het kristal te conserveren, wordt het in zout water geplaatst of met tafelzout bedekt. De conservatie van het kristal voorkomt dat het aangetast wordt door "onbalansen in de omgeving". Er wordt beweerd dat het kristal ook met behulp van verschillende methoden moet worden opgeladen en geactiveerd.


Kristalgenezing - Wat is hier mis mee?
Is er iets mis met kristalgenezingen? Hoewel er op zich niets mis is met de kristallen zelf, is er wel iets mis met het gebruik ervan als geneeswijze of als amuletten die je zouden behoeden voor slechte dingen. Een mogelijk probleem is dat het in lichamelijk opzicht schadelijk kan zijn. Als je bijvoorbeeld stopt met het innemen van de medicatie die jouw ziekte bestrijdt, omdat jij je vertrouwen hebt gesteld in kristalgenezing, dan kan je gezondheid groot gevaar lopen. Het kan in geestelijk opzicht gevaarlijk zijn, omdat deze praktijk machten aanroept om te genezen die niet van God afkomstig zijn. Mensen vertrouwen op een kristal om genezen te worden, of zelfs op de "kristalgenezer" zelf, die het proces "kanaliseert" en op de kristallen vertrouwt om te leren en te genezen. Helaas vertrouwen zij voor hun genezing op geestelijke bronnen. Zelfs als zij beweren dat het kristal gebruikt wordt om de lichamelijke energiestroom te sturen om een balans te bewerkstelligen, is dit toch geworteld in het geestelijke domein, wat betekent dat er achter de schermen een of andere geestelijke macht aan het werk is. Het komt erop neer dat kristalgenezing als een occulte praktijk kan worden beschouwd. God vertelt ons duidelijk dat we ons daarmee niet moeten inlaten.

God wil niet dat wij aan dergelijke praktijken deelnemen, omdat dit een kloof schept tussen Hem en ons. We vertrouwen op geestelijke krachten die niet van Hem afkomstig zijn. In wezen is kristalgenezing een vorm van mysticisme, hekserij en occulte praktijken. Jezus gebruikte nooit kristallen om te genezen. Het wordt ook nergens in de Bijbel aangemoedigd. In verscheidene verzen wordt over kristallen gesproken, maar niet als geneeswijze of om een energiebalans te verkrijgen. Integendeel: deze Schriftteksten vertellen ons om niet deel te nemen aan enige vorm van toverij, hekserij, wichelarij, enzovoorts. Enkele van deze Schriftteksten zijn:

  • Waarzeggers en "geesten en schimmen" (Leviticus 19:31, 20:6; Handelingen 16:16-21)
  • Astrologie (Jesaja 47:13-15)
  • Magische amuletten (Ezechiël 13:18-23)
  • Toverstokken (Hosea 4:12)
  • Magie (Handelingen 19:19)
  • Hekserij (Galaten 5:20)
  • Toverij (Openbaring 9:21, 21:8, 22:15)
  • Occultisme (Deuteronomium 18:10-12)
Kristalgenezing moet met grote voorzichtigheid worden benaderd. Elke geneeswijze die strijdig is met Gods woord is niet van Hem afkomstig. In het algemeen is het belangrijk te onthouden dat het kwaad zich kan vermommen als een engel van het licht (2 Korintiërs 11:14). Maar zijn werkelijke motivatie is om "te roven, te slachten en te vernietigen" (Johannes 10:10).


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden